صدایت درونم را می لرزاند و لبخندت دعوتی است برای رفتن تخیلم به سمت جنون

 

 

آدل خواننده محبوب ِ من ، بخون ! حرف های تو  اشک های منه ....

 

 

+ تاريخ شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 18:46 نويسنده پریماه |