صدایت درونم را می لرزاند و لبخندت دعوتی است برای رفتن تخیلم به سمت جنون

 

همه چی بهم ریخته ...

 

 

 

 

 

+ تاريخ پنجشنبه سی ام مرداد 1393ساعت 2:22 نويسنده پریماه |