صدایت درونم را می لرزاند و لبخندت دعوتی است برای رفتن تخیلم به سمت جنون

 

دلم گرفته ...

+ تاريخ پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 20:25 نويسنده پریماه |